Termes i condicions de la venda ‘online’

Avís

L’informem que les seues dades personals, en el cas que decidisca comptar amb els nostres serveis, seran incorporades a un fitxer, el qual es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual és responsable Acció Cultural del País Valencià (ACPV), a fi d’aplicar-los a l’activitat i gestió administrativa i obtenir la comercialització dels nostres serveis sempre amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat de gestió.

La pàgina web i els dominis són propietat d’ACPV, igual que és propietat el registre intel·lectual de l’eina o portal, el titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial, de les seues pàgines, pantalles, de la informació que contenen, la seua aparença i disseny, de les seues marques, logotips, i dels seus productes i serveis.

Complim tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, estant sent tractades d’acord a les exigències legals, i es guarden les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, les quals garanteixen la confidencialitat d’aquests.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat de contacte.

En el cas que vostè detecte que la informació no està actualitzada, contacteu amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic indicada en l’apartat de contacte.

Per tot això, sol·licitem la seua autorització per realitzar el tractament de les seues dades conforme al que s’ha descrit anteriorment. De la mateixa manera, en presta el seu consentiment per a la comunicació a aquells operadors la intervenció dels quals siga necessària per a la prestació del servei amb les finalitats exposades. Si no rebem notícies seues en sentit contrari en el termini de quinze dies, entendrem que ha atorgat el seu consentiment per al tractament segons el descrit prèviament.


Recollida dels productes – Atenció, no fem enviaments.

Recollida dels productes – Atenció, no fem enviaments.

1) En realitzar la compra del producte correctament, rebrà un correu electrònic indicant-li que «la seua comanda s’està processant».

2) Quan la seua comanda estiga verificada i completada, rebrà un segon correu, el qual l’informarà que «la seua comanda s’ha completat». També hi rebrà adjuntada la factura de la compra. En aquest moment, ja pot recollir el producte. Recorde que caldrà mostrar la factura (en paper o en pdf) com a justificant de la compra.

3) No fem enviaments. Els productes hauran de ser recollits a la nostra recepció (Octubre Centre de Cultura Contemporània, carrer Sant Ferran, 12, 46.001 València). Estem al primer pis, podeu vindre-hi de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de vesprada, dilluns, dimarts i dijous de 16:00h a 18:30h) amb la mostra de la factura i el nom del comprador. ATENCIÓ: l’horari de juny i juliol és de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres, el mes d’agost el Centre romandrà tancat.

4) Les comandes que es facen en caps de setmana, en dies festius o a partir de les 19h de la vesprada no es completaran fins al següent dia laborable.

 


Com comprar

Elecció del producte i quantitat

Tria qualsevol dels nostres productes i un cop tingues en pantalla la fitxa del producte que vol comprar, afegeix al camp “Quantitat” les unitats que vol demanar i pressiona el botó “Afegir a la cistella”.

A continuació, pot tornar a realitzar la mateixa operació amb diferents articles fins a completar la teua comanda.

En qualsevol moment de la selecció d’articles, pot visualitzar la comanda prement en “Cistella”.

Ací podrà veure’n el cost, fins i tot podrà eliminar qualsevol article seleccionat.

També hi podrà comprovar si està tot correcte. Un cop revisat el que vostè ha demanat, podrà fer la comanda pressionant sobre “Anar a caixa”.

Dades d’enviament i forma de pagament

Després d’omplir totes les dades de la fitxa “Detalls de facturació” haurà de triar la forma de pagament de la seua comanda.

Sols es pot triar una opció:

Targeta de Crèdit (a través de la passarel·la de pagament segur de Caixa Ontinyent – Cecabank)

Una vegada triada la forma de pagament, haurà de prémer el botó per accedir a la zona segura de Caixa Ontinyent – Cecabank. Tan sols haurà d’emplenar les dades de la seua targeta i un cop emplenades correctament, rebrà un correu electrònic d’avís que li indicarà que ja ha realitzat la comanda i que «s’està processant», junt a una còpia de la comanda.

Quan la seua comanda estiga verificada i completada, rebrà un segon correu informant-li que «la seua comanda s’ha completat». També rebrà la factura de la compra adjuntada. En aquest moment, ja pot recollir el producte.

Els productes que es compren al web hauran de ser recollits a la recepció del Centre Carles Salvador (Octubre Centre de Cultura Contemporània, carrer Sant Ferran, 12, 46.001 València. Primer pis, de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h, dimecres i divendres de vesprada no hi haurà atenció al públic) amb la mostra de la factura i el nom del comprador. *l’horari de juny i juliol és de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres, el mes d’agost el Centre romandrà tancat.


Condicions de venda

Els preus dels productes són en euros (€). Els preus són vàlids excepte error tipogràfic, o fi d’existències.

Tots els preus dels llibres inclouen el 4% d’IVA.

Al carret apareix detallat el subtotal i el valor de l’IVA.

Els cursos i tallers estan exempts d’IVA

Les vendes realitzades per ACPV, estaran subjectes a les lleis espanyoles amb el consegüent pagament dels impostos corresponents.

Registrar-se al web del Centre és gratuït. La finalitat del registre és la seua facturació i oferir-los les millors ofertes per correu electrònic. L’usuari no té cap obligació per estar registrat i es pot donar de baixa en qualsevol moment. La informació que rebem quan es registra serà completament confidencial i no tindran accés algun a aquesta informació persones alienes a ACPV.

ACPV es reserva en cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web.

En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l’opció del menú d’acceptació de la comanda, així com la de les condicions de compra, s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts .

El compromís adquirit per ACPV de venda-oferta queda supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d’existències, de manera que ACPV, en el seu compromís de servei, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguen disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals que provoquen la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, cosa que restitueix íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades per aquest , sense que procedisca a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

ACPV no lliurarà cap comanda fins comprovar que s’ha realitzat el pagament de la mateixa.

El client es responsabilitza de verificar el contingut i estat de la mercaderia en el moment del lliurament, cal que accepte aquesta i que consigne la seua signatura en la còpia del rebut.


Garanties

ACPV garanteix el perfecte estat de tots els seus articles. Un cop realitzada la seua petició, ACPV li confirmarà la recepció d’aquesta. De conformitat amb el que preveu l’art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, el client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de catorze (14) dies després de la recollida d’aquest. Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

-Producte defectuós: ACPV, en aquest cas gestionarà el canvi del producte de forma immediata. El canvi s’efectuarà pel mateix article, sempre que es disposen d’existències d’aquest.

-L’article a retornar haurà d’estar correctament i en bon estat per a la seva devolució: ACPV, no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, aquells retornats sense el format original de fàbrica, o aquells articles que es retornen incomplets tant en els seus elements principals com accessoris.

-Solament abans de tancar el període de matrícula o en cas que l’empresa no puga assegurar plaça del curs/taller/producte comprat, el client en podrà sol·licitar la devolució completa seguint els terminis anteriorment establerts.

El preu a tornar és el que originalment figurava en la comanda.

No és procedent el dret de desistiment fora del termini indicat.


Política de privacitat – Seguretat de les dades

 

Informació detallada sobre tractament de dades personals

Aquesta és la política de protecció de dades d’Acció Cultural del País Valencià. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions.. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Acció Cultural del País Valencià , amb CIF G46164026 i domicili al carrer Sant Ferran,12, 46001 – València, Telf. 96 315 77 99, info@acpv.cat

 

Amb quins criteris tractem les dades personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

a) Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat).

b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.

c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.

d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.

e) Els conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.

f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

 

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem

ACPV tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions. Els serveis d’ACPV es descriuen a la seva web i a la seva seu electrònica.

Procediments administratius i tràmits
En base a les sol·licituds de les persones interessades, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació pròpia de cada tràmit. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria. En alguns casos han de ser objecte de publicació en compliment del principi de transparència.

Serveis
Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones beneficiàries . Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones que en són usuàries. Els serveis que ofereix ACPV es poden consultar a la pàgina web. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari del servei.

Activitats
En la coorganització d’activitats amb altres entitats o organismes rebem dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de la persona que participa en l’activitat.

Contacte
Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones

Selecció de personal
Rebem currículums vitae i convoquem processos de selecció de personal. Les dades aportades per la persones interessades permeten avaluar els mèrits i analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. No es comuniquen a altres persones

Enviament d’informació
Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors
Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària.

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals
Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments. Es porta a terme en compliment d’obligacions legals.

Complir missió en interès públic
Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis té la seva justificació en satisfer l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual
Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, en el grau i amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de relacions contractuals o precontractual, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s’incorporen a la nostra institució.

En base al consentiment
Quan fem enviaments d’informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

 

Quant de temps conservem les dades

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l’Institut, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament.També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

 

Com es poden exercir o defensar els drets

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a ACPV a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Ús de galetes (cookies)

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies,cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies