INFORMACIÓ
D’ÚLTIMA HORA

Cursos de valencià 2020-2021

 

Cursos presencials dirigits a superar les proves oficials de valencià de la JQCV, de les universitats i de l’EOI.
Oferim els nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que marca el MECR (Marc Europeu Comú de Referència de les llengües)..

Tenim cursos INTENSIUS, cursos TRIMESTRALS, cursos els DISSABTES i ANUALS.

Amb l’experiència fent classe de valencià per a adults, podem confirmar que l’alumnat, amb la feina feta, preparada i repassada a casa, poden superar sense problemes els exàmens oficials. Milers d’alumnes han passat ja per les nostres aules.

Tractem d’oferir una atenció individualitzada amb classes i material de suport dissenyat pel mateix professorat del Centre (fitxes, dossiers d’activitats, esquemes, jocs, activitats culturals…).

És possible que recomanem comprar un llibre de text per al seguiment del curs, us n’informarem el primer dia de classe.

El preu de tots els cursos és de 6€/hora:
Cursos de 50 hores: 300€
Cursos de 60 hores: 360€
Cursos de 75 hores: 450€ (o 300€ + 150€)

Tots els cursos es paguen fent un ingrés/transferència al banc d’una única quota (llevat del curs ANUAL, de 75 hores, que es pot pagar en dues quotes: 300€ + 150€).
La informació sobre les condicions de pagament apareix al FORMULARI D’INSCRIPCIÓ que trobareu a continuació.

IMPORTANT:
Obrim el període de matrícula amb dos/tres mesos d’antelació, aproximadament. I tanquem la matrícula dues/tres setmanes abans que comence el curs.

Trobareu les condicions de pagament, el formulari d’inscripció i la informació dels horaris i els calendaris a continuació:

CURSOS 2020/21 PER NIVELLS - CLICA ACÍ

CURSOS PER NIVELLS

Previsió cursos
MODALITAT A1 A2 B1 B2 C1 C2
CURS INTENSIU
setembre-octubre (60h)
presencial       X X
CURS DISSABTES
setembre-gener (50h)
presencial   X   X X  
CURS QUADRIMESTRAL
setembre-desembre (75h)
en línia         X  
CURS QUADRIMESTRAL
octubre-gener (55h)
presencial     X X X X
CURS ANUAL
octubre-maig (75h)
presencial X   X X X X
CURS QUADRIMESTRAL
gener-abril (55h)
presencial     X X X X
CURS QUADRIMESTRAL
febrer maig (75h)
en línia         X  
CURS DISSABTES
febrer-maig (50h)
presencial   X X   X X
CURS INTENSIU
maig-juny (60h)
presencial   X X X X X
CURS INTENSIU
d’estiu
juny-juliol (50h)
presencial   X X   X X
CURS d’estiu
juny i juliol (75h)
en línia         X  
 

«INTENSIU juny-juliol»
(de dilluns a divendres, 2 hores I 30 minuts al dia)

55 hores

Nivells: B1, C1 i C2

Dates del curs:del 15 de juny al 23 de juliol 2020 (tres divendres)
(ATENCIÓ: la data d’inici de les classes es pot modificar, pareu atenció a les novetats)

— B1 – horaris disponibles: de 15:30h a 18h

— C1 – horaris disponibles: de 9:30h a 12h || de 11h a 13.30h || de 15:30h a 18h || de 17h a 19.30h

— C2 – horaris disponibles: de 9:30h a 12h || de 16:30h a 19h

MATRÍCULA OBERTA
fins al 3 de juny o fins que s’esgoten les places

PLACES ESGOTADES
Nivell B1: places disponibles solament en l’horari de les 15:30h.
Nivell C1: tots els horaris (llista d’espera)
Nivell C2: tots els horaris (llista d’espera)

LLISTA D’ESPERA GRUPS I HORARIS:
matricules@centrecarlessalvador.org (nivell, horari, nom i telèfon de contacte)

La llista d’espera estarà formada per la gent que haja enviat un correu indicant el nivell i horari al qual es vol inscriure.
Per cobrir les places vacants l’organització utilitzarà el correu electrònic per a posar-s’hi en contacte. Si després de l’enviament del correu per a formalitzar la matrícula, no hi ha cap resposta immediata o dins de les següents 24 hores, el torn passarà al/a la següent interessat/da de la llista d’espera.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

«INTENSIU setembre-octubre»

(de dilluns a dijous, 2 hores i 30 minuts al dia)

60 hores

Nivells: B2, C1 i C2

Dates del curs: del 21 de setembre al 5 de novembre de 2020

— Horaris disponibles: de 9:15h a 11:45h || de 18:15h a 20:45h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula al juny

 

«DISSABTES setembre-gener»
(els dissabtes, 4 hores)

50 hores

— Nivells: A2, B2 i C1

— Dates del curs: del 9 de setembre de 2020 al 16 de gener de 2021

Horaris disponibles: de 9:30h a 13:30h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula al juny

 

NOVETAT 2020/21

«QUADRIMESTRAL setembre- desembre» EN LÍNIA

75 hores

— Nivells: C1

— Dates del curs: pròximament

MATRÍCULA TANCADA

 

«QUADRIMESTRAL octubre- gener»

 

(els dilluns i els dimecres, 2 hores i 30 minuts al dia)

55 hores

— Nivells: B1, B2, C1 i C2

— Dates del curs: del 14 d’octubre de 2020 al 13 de gener de 2021

— Horaris disponibles: de 12h a 14:30h || de 15:30h a 18h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula al setembre

 

«ANUAL octubre-maig»

(els divendres, 3 hores)

75 hores

— Nivells: A1, B1, B2, C1 i C2 (nivell A1 gratuït, consulteu condicions)

Dates del curs: del 23 d’octubre de 2020 al 28 de maig de 2021

Horaris disponibles: de 9:30h a 12:30h || de 16h a 19h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula al setembre

 

«QUADRIMESTRAL gener-abril»

(els dimarts i els dijous, 2 hores i 30 minuts al dia)

55 hores

— Nivells: B1, B2, C1 i C2

— Dates del curs: del 12 de gener a l’1 d’abril de 2021

Horaris disponibles: de 9:15h a 11:45h || de 12h a 14:30h || de 15:30h a 18h || de 18:15h a 20:45h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula al novembre

 

NOVETAT 2020/21

«QUADRIMESTRAL febrer- maig» EN LÍNIA

75 hores

— Nivells: C1

— Dates del curs: pròximament

MATRÍCULA TANCADA

 

«DISSABTES febrer-maig»

(els dissabtes, 4 hores)

50 hores

— Nivells: A2, B1, C1 i C2

— Dates del curs: del 30 de gener al 22 de maig de 2021

— Horaris disponibles: de 9:30h a 13:30h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula al novembre

 

«INTENSIU maig-juny»

(de dilluns a dijous, 2 hores i 30 minuts al dia)

60 hores

Nivells: A2, B1, B2, C1 i C2

— Dates del curs: del 19 d’abril al 27 de maig de 2021

— Horaris disponibles: de 9:15h a 11:45h || de 12h a 14:30h || de 15:30h a 18h || de 18:15h a 20:45h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula al febrer 2021

 

«INTENSIU D’ESTIU juny-juliol»
(de dilluns a dijous, 2 hores i 30 minuts al dia)

50 hores

Nivells: A2, B1, C1 i C2

Dates del curs: del 23 de juny al 27 de juliol de 2021

— Horaris disponibles: de 9:30 a 12h || de 17:30h a 20h

MATRÍCULA TANCADA, obrim la matrícula a l’abril 2021

 

NOVETAT 2020/21

«CURS D’ESTIU juny-juliol» EN LÍNIA

75 hores

— Nivells: C1

— Dates del curs: pròximament

MATRÍCULA TANCADA

A quin nivell hauria d’inscriure’m?

El CENTRE recomana que, abans d’emplenar el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ, trieu el nivell adient a la vostra situació lingüística actual. És important que tingueu en compte el nivell lingüístic real que teniu de valencià abans de triar el curs i no del títol de què disposeu. Per exemple, podeu cursar un nivell B1, si ja teniu un nivell de valencià real d’A2, ja que els continguts anteriors ja els deveu tindre assolits; o un C1, si teniu un nivell lingüístic de B2; o podeu cursar un C2, si ja teniu un nivell C1. Però no recomanem que vos inscrigueu a un curs de C1, si el vostre nivell de valencià actual està per sota del B2.

SOL·LICITUD PROVA DE NIVELL gratuïta: els dimecres de 10h a 13h i de 16h a 19h, sol·liciteu cita a l’adreça ccs@acpv.cat

 

Formulari d'inscripció als cursos - CLICA ACÍ
 

IMPORTANT!
 
– Ingrés de 360 euros (curs de 60 hores) 
– Ingrés de 300 euros (curs de 50 hores) – Ingrés de 330 euros (curs de 55 hores) – Ingrés de 375 euros (curs de 75 hores) ➜ ANUAL
 
Número de compte corrent: ES48 2100 0700 1202 0029 4927 de “La Caixa”
CONCEPTE: CCS (Nom + nivell + horari)BENEFICIARI: Acció Cultural del PV
 
ATENCIÓ!
– El rebut de pagament s’adjuntarà al formulari en el mateix moment de la inscripció, si no, no es formalitzarà la matrícula del curs i, per tant, no en quedarà reservada la plaça.
– Una vegada envieu la inscripció, rebreu un correu amb les dades de la vostra inscripció. Si no rebeu aquest correu torneu a enviar el formulari o contacteu amb nosaltres.
– La plaça no està confirmada fins que no tingueu el correu de confirmació una vegada tanquem el període de matrícula.
– Canviar o anul·lar la matrícula: si voleu canviar d’horari, de grup o voleu anul·lar la matrícula, s’haurà de fer sempre abans del tancament de la matrícula. Si no és així, no farem la devolució de l’import.
 
 

– En tancar el període de matrícula, el Centre es reserva el dret d’anul·lar els cursos, si no hi ha un mínim d’alumnes. En aquest cas us oferirem un canvi d’horari, canvi per un altre curs o la devolució de l’import de la matrícula.

DESCOMPTES:Cursos: 10% per a sòcies/socis d’ACPV i per als aturats. En qualsevol cas necessitem que adjunteu un certificat que ho justifique al FORMULARI.

 

Emplena el formulari de matrícula en els cursos

Dades personals

Altres dades

Empleneu en cas de ser docents

Cursos

Important: Heu d'escollir un Curs en què estiga oberta la matrícula. Comproveu dates.
LLISTA D'ESPERA GRUPS I HORARIS: matricules@centrecarlessalvador.org (nivell, horari, nom i telèfon de contacte)

Ingrés de la matrícula i justificant de descompte

Arxius PDF i JPG - l'enviament pot donar problemes en arxius de mida superior a 700kB
Marqueu la quantitat ingressada
Arxius PDF i JPG - l'enviament pot donar problemes en arxius de mida superior a 700kB

IMPORTANT

Abans d'enviar la inscripció del curs assegureu-vos que la vostra adreça electrònica estiga ben escrita al formulari.
Una vegada l'envieu, us arribarà un correu a la vostra adreça amb la inscripció (pot tardar uns minuts).

Assegureu-vos que teniu el correu.

Recordeu revisar la safata de correu no desitjat (Spam), és possible que alguns servidors de correus cataloguen el missatge com a Correu Brossa (Spam).

Si no hi heu rebut res, la inscripció no s'ha enviat correctament i ACPV - Cursos Carles Salvador no haurà rebut la vostra inscripció.

Podeu enviar un correu a matricules@centrecarlessalvador.org per comprovar que tot ha arribat correctament. Gràcies.

IMPORTANT

Si no aconseguiu enviar el formulari, heu d'intentar canviar de navegador, si utilitzeu Explorer canvieu a Firefox, Chrome o qualsevol altre.

També podeu provar de NETEJAR EL HISTORIAL DEL NAVEGADOR i esborrar les galetes "cookies".

 

 

Sol·licitud de Certificat d'assistència i aprofitament

Requisits certificat de Docència

Els destinataris de la formació seran:

a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s’impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d’Educació.

b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l’apartat anterior.

 

En tindre el certificat preparat, us enviarem un correu indicant-vos quan i on podeu arreplegar-lo.

Consulteu el calendari del curs

maig 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
  • TANCAT
2
  • TANCAT
3
4
5
6
7
8
  • curs ANUAL
9
  • DISSABTES febrer-maig
10
11
12
13
14
15
  • curs ANUAL
16
  • DISSABTES febrer-maig
17
18
19
20
21
22
  • curs ANUAL
23
  • DISSABTES febrer-maig
24
25
26
27
28
29
  • curs ANUAL
30
  • DISSABTES febrer-maig
31

Ús de galetes (cookies)

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies,cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies