Cursos Centre Carles Salvador - Nivell C1

 

L'alumne pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen quan es viatja on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

Recursos audiovisuals C1

Comprensió oral - Cursos Centre Salvador - C1. Trobareus tots els recursos audiovisuals al Canal del Centre Carles Salvador

Unitat 1 - Comprensió oral

Família Pla

Unitat 2 - Comprensió oral

Fragment de 'El segle de la llum', Edicions 62, 2014

Unitat 3 - Comprensió oral

Món del treball

Unitat 4 - Comprensió oral

Ets el que menges

Unitat 5 - Comprensió oral

Mòbil

Unitat 6 - Comprensió oral

Mitjans de comunicació

Unitat 7 - Comprensió oral

Reportatge dels Gossos d´Assistencia i Teràpia

Unitat 8 (2a edició) - Comprensió oral

Botigues tancades

Unitat 8 (3a edició) - Comprensió oral

Territori Sonor - Entrevista Carla González

Unitat 9 - Comprensió oral

Mercat Central

Unitat 11 - Comprensió oral

L’economia col·laborativa

Unitat 12 - Comprensió oral

Món físic i clima

Unitat 13 - Comprensió oral

Moriscos