Recursos audiovisuals - Nivell B1

 

L'alumne pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen quan es viatja on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

Recursos audiovisuals B1

Comprensió oral - Cursos Centre Salvador - B1. Trobareus tots els recursos audiovisuals al Canal del Centre Carles Salvador

Unitat 1 - Comprensió oral

Valencians acompleixen el somni americà

Unitat 3 - Comprensió oral

Manies

Unitat 5 - Comprensió oral

Esports de risc

Unitat 6 - Comprensió oral

Restaurant

Unitat 8 - Comprensió oral

El pa de cada dia