Termes i condicions de la venda ‘online’

Avís

L’informem que les seues dades personals, en el cas que decidisca comptar amb els nostres serveis, seran incorporades a un fitxer, el qual es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual és responsable Acció Cultural del País Valencià (ACPV), a fi d’aplicar-los a l’activitat i gestió administrativa i obtenir la comercialització dels nostres serveis sempre amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat de gestió.

La pàgina web i els dominis són propietat d’ACPV, igual que és propietat el registre intel·lectual de l’eina o portal, el titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial, de les seues pàgines, pantalles, de la informació que contenen, la seua aparença i disseny, de les seues marques, logotips, i dels seus productes i serveis.

Complim tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, estant sent tractades d’acord a les exigències legals, i es guarden les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, les quals garanteixen la confidencialitat d’aquests.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat de contacte.

En el cas que vostè detecte que la informació no està actualitzada, contacteu amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic indicada en l’apartat de contacte.

Per tot això, sol·licitem la seua autorització per realitzar el tractament de les seues dades conforme al que s’ha descrit anteriorment. De la mateixa manera, en presta el seu consentiment per a la comunicació a aquells operadors la intervenció dels quals siga necessària per a la prestació del servei amb les finalitats exposades. Si no rebem notícies seues en sentit contrari en el termini de quinze dies, entendrem que ha atorgat el seu consentiment per al tractament segons el descrit prèviament.


Recollida dels productes – Atenció, no fem enviaments.

1) En realitzar la compra del producte correctament, rebrà un correu electrònic indicant-li que «la seua comanda s’està processant».

2) Quan la seua comanda estiga verificada i completada, rebrà un segon correu, el qual l’informarà que «la seua comanda s’ha completat». També hi rebrà adjuntada a aquest la factura de la compra. En aquest moment, ja pot recollir el producte.

3) Els productes que es compren al web hauran de ser recollits a la recepció del Centre Carles Salvador (Octubre Centre de Cultura Contemporània, carrer Sant Ferran, 12, 46.001 València. Primer pis, de dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 19h) amb la mostra de la factura i el nom del comprador.

4) Les comandes que es facen en caps de setmana, en dies festius o a partir de les 19h de la vesprada no es completaran fins al següent dia laborable.

 


Com comprar

Elecció del producte i quantitat

Trie qualsevol dels nostres productes i un cop tingues en pantalla la fitxa del producte que vol comprar, afegeix al camp “Quantitat” les unitats que vol demanar i pressione el botó “Afegir a la cistella”.

A continuació, pot tornar a realitzar la mateixa operació amb diferents articles fins a completar la teua comanda.

En qualsevol moment de la selecció d’articles, pot visualitzar la comanda prement en “Cistella”.

Ací podrà veure’n el cost, fins i tot podrà eliminar qualsevol article seleccionat.

També hi podrà comprovar si està tot correcte. Un cop revisat el que vostè ha demanat, podrà fer la comanda pressionant sobre “Anar a caixa”.

Dades d’enviament i forma de pagament

Després d’omplir totes les dades de la fitxa “Detalls de facturació” haurà de triar la forma de pagament de la seua comanda.

Sols es pot triar una opció:

Targeta de Crèdit (a través de la passarel·la de pagament segur Redsys Serveis de Processament. SL)

Una vegada triada la forma de pagament, haurà de prémer el botó per accedir a la zona segura de REDSYS. Tan sols haurà d’emplenar les dades de la seua targeta i un cop emplenades correctament, rebrà un correu electrònic d’avís que li indicarà que ja ha realitzat la comanda i que «s’està processant», junt a una còpia de la comanda.

Quan la seua comanda estiga verificada i completada, rebrà un segon correu informant-li que «la seua comanda s’ha completat». També rebrà la factura de la compra adjuntada. En aquest moment, ja pot recollir el producte.

Els productes es compren a través del nostre web i hauran de ser recollits a la recepció del Centre Carles Salvador (Octubre Centre de Cultura Contemporània, carrer Sant Ferran, 12, 46.001 València. Primer pis, de dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 19h) amb la mostra de la factura i el nom del comprador.


Condicions de venda

Els preus dels productes són en euros (€). Els preus són vàlids excepte error tipogràfic, o fi d’existències.

Tots els preus inclouen el 4% d’IVA.

Al carret apareix detallat el subtotal i el valor de l’IVA.

Les vendes realitzades per ACPV, estaran subjectes a les lleis espanyoles amb el consegüent pagament dels impostos corresponents.

Registrar-se al web del Centre és gratuït. La finalitat del registre és la seua facturació i oferir-los les millors ofertes per correu electrònic. L’usuari no té cap obligació per estar registrat i es pot donar de baixa en qualsevol moment. La informació que rebem quan es registra serà completament confidencial i no tindran accés algun a aquesta informació persones alienes a ACPV.

ACPV es reserva en cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web.

En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l’opció del menú d’acceptació de la comanda, així com la de les condicions de compra, s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts .

El compromís adquirit per ACPV de venda-oferta queda supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d’existències, de manera que ACPV, en el seu compromís de servei, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguen disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals que provoquen la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, cosa que restitueix íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades per aquest , sense que procedisca a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

ACPV no lliurarà cap comanda fins comprovar que s’ha realitzat el pagament de la mateixa.

El client es responsabilitza de verificar el contingut i estat de la mercaderia en el moment del lliurament, cal que accepte aquesta i que consigne la seua signatura en la còpia del rebut.


Garanties

ACPV garanteix el perfecte estat de tots els seus articles. Un cop realitzada la seua petició, ACPV li confirmarà la recepció d’aquesta. De conformitat amb el que preveu l’art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, el client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set (7) dies després de la recollida d’aquest. Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

-Producte defectuós: ACPV, en aquest cas gestionarà el canvi del producte de forma immediata. El canvi s’efectuarà pel mateix article, sempre que es disposen d’existències d’aquest.

-L’article a retornar haurà d’estar correctament i en bon estat per a la seva devolució: ACPV, no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, aquells retornats sense el format original de fàbrica, o aquells articles que es retornen incomplets tant en els seus elements principals com accessoris.

El preu a tornar és el que originalment figurava en la comanda.

No és procedent el dret de desistiment fora del termini indicat.


Seguretat de les dades

ACPV, es compromet a no utilitzar les dades personals dels seus clients o usuaris per a fins diferents i aliens a l’objecte de la contractació dels serveis que presta, i assegura mitjançant mesures apropiades la confidencialitat d’aquests, la seua pèrdua o alteració i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la LO 15/1999 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant de normativa d’aplicació, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder satisfer la sol·licitud i enviar informació general sobre ACPV . Resteu informats des de la possibilitat d’exercir els drets de l’accés, rectificació, cancel·lació i posició en els termes establerts en la legislació vigent dirigint-vos a l’adreça: Carrer de Sant Ferran, 12 · 46001 València.

Tots els continguts de les pàgines web centrecarlessalvador.org (entre altres, textos, àudio, vídeo, programari, disseny i signes identificatius) estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a ACPV o, si s’escau, a tercers. En cap cas l’accés a les pàgines web del Centre Carles Salvador implica cessió, transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i /o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades identificatives que existeixen, si s’escau, dels drets d’ACPV o de tercers sobre els continguts. Únicament, l’usuari podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagen posat a disposició a aquest efecte a les Pàgines web del Centre Carles Salvador o s’utilitzen habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquen violació de drets de propietat intel·lectual o algun tipus de dany per a les pàgines web del Centre Carles Salvador i /o la seva informació i serveis oferts.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web del Centre Carles Salvador de conformitat a la llei, aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts i a no realitzar les següents activitats: a) dur a terme actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus legítims titulars; b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, contraris als drets humans i fer apologia del terrorisme; c) provocar danys en els sistemes informàtics de del Centre Carles Salvador, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics o lògics que puguen causar danys en sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

ACPV no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derive de l’accés a les pàgines web del Centre Carles Salvador o de l’ús d’informació o aplicacions que continga.

ACPV no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts en els seus llocs web, i podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

ACPV no garanteix que els continguts de les seues pàgines siguen aptes o disponibles fora de l’Estat Espanyol. En el cas que tot o part dels continguts de les pàgines del Centre Carles Salvador siguen considerats il·legals en països diferents, queda prohibit l’accés a aquests i la seua utilització pels usuaris i, en el cas que aquest es produïsca, serà exclusivament sota la responsabilitat dels Usuaris, i estan aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d’aplicació.

ACPV no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagen inclòs en els hipervincles als quals es faça referència en aquesta pàgina. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre ACPV i el propietari de la pàgina web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixen.

ACPV es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seues pàgines web i a efectuar les modificacions que considere oportunes de les pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització d’aquestes, i de les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació que es reba a les pàgines web d’ACPV es considerarà cedida a ACPV a títol gratuït.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a l’efecte de presentació de reclamacions. Per a això, hauran de dirigir-se a Acció Cultural del País Valencià – Carrer Sant Ferran, 12 – 46.001 València – Tel. 96 315 77 99 que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Ús de galetes (cookies)

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies,cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies
Close