Material complementari

 

Fitxes, textos, activitats addicionals, model d'examen...

Material
complementari B1

 1. Fitxes Tabú
  1. Unitat 4 - Esse sorda i esse sonora
  2. Unitat 5 - B i V
  3. Unitat 6 - G, J, TG i TJ
  4. Unitat 7 - L, LL i L·L
  5. Unitat 8 - X, TX i IG

Material
complementari C1

 1. Exercicis
  1. Exercicis extra + solucions
 2. Frases fetes
  1. Recull de frases fetes
 3. Expressió Oral
  1. Models d'activitats
 4. Expressió
  1. Connectors
 5. Expressió escrita
  1. Model estructura Article d'opinió - Carta director/a

Material
complementari C2

 1. Expressió Oral
  1. Models d'activitats